Ποινική Διαμεσολάβηση

 

Εξειδικευμένοι στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, δικηγόροι διαμεσολαβητές, παρέχουν άμεση συνδρομή,

-κατά την προκαταρκτική εξέταση ή την επ’ αυτοφόρω διαδικασία, επί  πλημμελημάτων ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να συνταχθεί η δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 11 Ν 3500/2006, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις και η πρόθεση προσφυγής  στην ποινική διαμεσολάβηση,

-για την αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων,

-για την επίτευξη αναγκαίων, πρόσθετων, πέραν των νομίμων,  συμφωνιών  και εξασφαλίσεων,

ώστε να είναι αυτή αποδεκτή, από τα θιγόμενα πρόσωπα και επωφελής για όλα τα συμμετέχοντα μέρη.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards