Ρήτρες Αποποίησης Ευθύνης

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

1.Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και οι εν γένει πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν δεν αποτελούν σύσταση ενδεικνυόμενων επιλογών  και δη δεν αποτελούν νομικές συμβουλές προς όσους την επισκέπτονται και την χρησιμοποιούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών ,για την ενεργοποίηση των οποίων απαιτείται προηγούμενη σύμβαση με το Γραφείο.

Το συμβατικό πλαίσιο που δημιουργείται από την επίσκεψη και την χρήση της από τους επισκέπτες της, εξαντλείται στην υποχρέωση οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι καλόπιστες και  να μην αποβλέπουν στην δημιουργία απατηλών εντυπώσεων (παρελκυστική διαφήμιση).

2.Τα κείμενα και το οργανόγραμμα, τα γραφικά ,τα σήματα ή οι παραστάσεις  που εμπεριέχονται σε όλα τα τμήματα της ιστοσελίδας ,αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Γραφείου και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η χρήση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς  σχετική έγγραφη άδεια.

3.Η επίσκεψη και η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί ευθύνη του επισκέπτη ή χρήστη .

Το Γραφείο δεν έχει ουδεμία εξ αμελείας ευθύνη από την καταχώριση ανακριβών δεδομένων ,ούτε εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την ακρίβεια των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν ,σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο , προκαλούμενη από κακόπιστη ,αντικείμενη  στον νόμο ,τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης, χρησιμοποίηση τους από οιονδήποτε.

Σε περίπτωση εντοπισμού ανακριβούς περιεχομένου ή δεδομένου από επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας , θα είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη η έγγραφη αναφορά της στους υπευθύνους της ιστοσελίδας , προ πάσης χρησιμοποίησης από τον επισκέπτη ή χρήστη.

4.- Το Γραφείο επιφυλάσσεται του δικαιώματος του , κατά πάντα χρόνο, να τροποποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις ρήτρες των όρων χρήσεως , άνευ ευθύνης του έναντι πάντων.

5.-Το Γραφείο δεν θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών , χρηστών , πλην εφ’ όσον εγγράφως το επιτρέψει έκαστος εξ αυτών και τούτο αποκλειστικά με τρόπο και για λόγους που επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία,

6.-Στο τμήμα των συνεργατών του Γραφείου, στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται με χρήση κωδικού, η τήρηση ιστορικών των διαφορών πελατών, αποτελεί αρχείο πληρεξουσίων δικηγόρων, το οποίο είναι απολύτως εμπιστευτικό και τηρείται σύμφωνα με τις εντολές εκάστου εντολέα.

7.- Η χρήση της ιστοσελίδας δεν είναι συμβατή σε ανηλίκους.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards