Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Οι καθημερινές συναλλαγές και οι συναλλακτικές σχέσεις κάθε είδους, αποτελούν συμβάσεις μέσω των οποίων, έκαστος καθίσταται φορέας υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στο αστικό και εμπορικό δίκαιο.

Είναι σύνηθες να μην το αντιλαμβανόμαστε, λόγω του κοινωνικού και συναλλακτικού αυτοματισμού, αλλά κάθε σύμβαση που συνάπτουμε, αποτελεί ένταξη και αποδοχή του νομικού πλαισίου που διέπει τα διάφορα είδη των συμβάσεων.

Οι συμβατικές μας σχέσεις, σκόπιμο είναι να ενέχουν τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, δηλαδή να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το νομικό περιβάλλον της σύμβασης που επιχειρούμε, να μεριμνούμε ώστε οι συμβατικοί όροι, που θα συμπεριλάβουμε, είναι οι κατάλληλοι και ότι θα προστατεύσουν τα μέρη σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της.

Η καλή πίστη των μερών είναι προϋπόθεση, για την ομαλή εξέλιξη των συμβατικών σχέσεων, αλλά δεν είναι ευχή και δεν είναι δεδομένη στις συναλλαγές.Προϋποθέτει εξαντλητική προσυμβατική  προετοιμασία, ώστε να διέπει  πράγματι τους όρους της σύμβασης, που πρόκειται να συναφθεί.

Καλή πίστη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων σημαίνει, ότι επιδεικνύεται κάθε δυνατή επιμέλεια για να επιτευχθεί ισορροπία των εκατέρωθεν συμφερόντων, προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, που πρόκειται να συναφθεί και εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους συμβαλλόμενους, σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της.

Κατά κανόνα, οι καταπλεονεκτικές και μονομερείς συμβατικές σχέσεις, έχουν ανώμαλη εξέλιξη και οδηγούν στην αντιδικία.

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards