Δικηγορικό Γραφείο

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο  ιδρυτής του γραφείου  Ιωάννης Ν. Λύτρας, δικηγόρος Αθηνών από το 1981, με εμπειρία  στο ιδιωτικό, εμπορικό, εργατικό και τραπεζικό δίκαιο, είναι πρωτοπόρος στην άσκηση εναλλακτικών μορφών επίλυσης ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών.

Την 12/12/2007 γνωστοποίησε, στον  ΔΣΑ, τα κείμενα σχετικής ιστοσελίδας του γραφείου.

Η  ιστοσελίδα,  Socrates-alternativedisputeresolution.gr, φιλοδοξεί να ανανεώσει την προσπάθεια παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής,  προληπτικής δικηγορίας και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, στο σύγχρονο νομοθετικό περιβάλλον.

Οι συνεργάτες του γραφείου, νέοι και παλαιότεροι, δικηγόροι, πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές και διαιτητές,  αποτελούν Ένωση Προσώπων, με σκοπό και καταστατική επιδίωξη την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, την  επιστημονική επεξεργασία και τον διάλογο, στους τομείς της προληπτικής δικηγορίας και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η κυριότερη, ωστόσο, φιλοδοξία μας και η εντατικότερη προσπάθεια μας θα είναι η δημιουργία  και διατήρηση  υψηλού ήθους, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο, προφανώς, αποτελεί τον παρονομαστή  κάθε δραστηριότητας.

Περισσότερα

 

 

 

newspaper templates - theme rewards