Δικηγορικό Γραφείο

 

Ο  ιδρυτής του γραφείου  Ιωάννης Ν. Λύτρας, δικηγόρος Αθηνών από το 1981, με εμπειρία  στο ιδιωτικό, εμπορικό, εργατικό και τραπεζικό δίκαιο, είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής δικηγορίας και την άσκηση εναλλακτικών μορφών επίλυσης ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών.

Η συμβουλευτική – προληπτική παροχή δικηγορικών υπηρεσιών και η εξώδικη επίλυση των ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών, είναι εξειδικευμένο αντικείμενο της δικηγορικής ύλης και πρακτικής, το οποίο απευθύνεται σε εκείνους, που επιθυμούν την συνολική εποπτεία των νομικών τους υποθέσεων, από την δημιουργία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μέχρι, είτε την ομαλή ολοκλήρωση τους, είτε την φιλική, εξώδικη επίλυση τους.

Οι λόγοι, για τους οποίους, τόσο η προληπτική παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, όσο και παροχή υπηρεσιών εξώδικης επίλυσης των διαφορών, συνήθως, παραβλέπονται, αφορούν, κυρίως, οικονομικούς λόγους, πχ. αναζήτηση νομικής υποστήριξης μόνο σε περίπτωση εμπλοκής,  οι  οποίοι στην συνέχεια οδηγούν στην δημιουργούν αναποτελεσματικά πρότυπα, πχ.   αδιάκριτη  προσφυγή στα δικαστήρια, πράγμα, που  οδηγεί σε σοβαρές δυσλειτουργίες στην απονομή της δικαιοσύνης, λόγω του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων στην τακτική δικαιοσύνη.

Ο λόγος, για τον οποίο καθίσταται δυσχερής η ανάσχεση και η ανατροπή του προβληματικού  κοινωνικού αυτοματισμού, που οδηγεί, έκοντες, άκοντες,  στα δικαστήρια, θα πρέπει να αναζητηθεί  στους μηχανισμούς αναπαραγωγής των κοινωνικών αυτοματισμών, δηλαδή, εν προκειμένω, στην συμπεριφορά των προσώπων που εμπλέκονται, ευκαιριακά ή κατ’ επάγγελμα, στην αναπαραγωγή τους.

Η συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, προ της εκκρεμοδικίας, αλλά και σε κάθε στάδιο εκκρεμούς δίκης, όπου αυτή είναι δυνατή, αποτελεί θεμελιώδες καθήκον, κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών.

Η  ιστοσελίδα,  Socrates-alternativedisputeresolution.gr, φιλοδοξεί να ανανεώσει την προσπάθεια παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής,  προληπτικής δικηγορίας και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον, με βασικό γνώμονα, την δημιουργία νομικών σχέσεων σε υγιείς βάσεις και την παροχή υπηρεσιών, άμεσης εξώδικης επίλυσης, σε περιπτώσεις εμπλοκής τους.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, επεξεργάζεται και παρέχει την αναγκαία τυποποίηση, των υπηρεσιών προληπτικής δικηγορίας και εξώδικης επίλυσης διαφορών, ώστε με την συνεργασία και συνδρομή των πληρεξουσίων δικηγόρων των εντολέων, να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή νομική ασφάλεια, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και το μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι συνεργάτες του γραφείου, νέοι και παλαιότεροι, δικηγόροι, πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές και διαιτητές,  αποτελούν Ένωση Προσώπων, με σκοπό και καταστατική επιδίωξη την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, την  επιστημονική επεξεργασία και τον διάλογο, στους τομείς της προληπτικής δικηγορίας και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η κυριότερη, ωστόσο, φιλοδοξία μας και η εντατικότερη προσπάθεια μας, είναι η δημιουργία  και διατήρηση  υψηλού ήθους, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο, προφανώς, αποτελεί τον παρονομαστή  κάθε δραστηριότητας.

Περισσότερα

 

 

 

 • Περισσότερα
  Άρθρο2
  Πιστοποίηση ασφαλούς νομικής κατάστασης.
  Πιστοποίηση ασφαλούς νομικής κατάστασης.
  Άρθρο2
 • Περισσότερα
  Άρθρο3
  Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από...
  Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από τον 15ο αιώνα αναπαράγεται παρακάτω για αυτούς που ενδιαφέρονται.
  Άρθρο3
 • Περισσότερα
  Άρθρο4
  Η πρώτη γραμμή του κειμένου Lorem Ipsum προέρχεται από...
  Η πρώτη γραμμή του κειμένου Lorem Ipsum προέρχεται από την παράγραφο 32 και συγκεκριμένα από το απόσπασμα neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit που σημαίνει "κι έπειτα ούτε υπάρχει κανείς που να αγαπά τον πόνο (οδύνη) αυτόν καθ' εαυτόν, να τον αποζητά και να θέλει να τον νιώσει, (απλά και μόνο) επειδή είναι πόνος...". Η φυσική πηγή του κειμένου Lorem Ipsum ίσως είναι η έκδοση το 1914 της πραγματείας De Finibus από τις Εκδόσεις Loeb Classical Library, όπου το Λατινικό κείμενο τελειώνει τη σελίδα 34 με "neque porro quisquam est, qui do-" (στην αντικριστή σελίδα η αγγλική μετάφραση) και αρχίζει τη σελίδα 36 με "lorem ipsum (κτλ)…", που υπονοεί ότι το υπόλοιπο εκείνης της σελίδας αναμείχθηκε για να αποτελέσει το πλασματικό κείμενο που βλέπουμε σήμερα. (τα τμήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι χαρακτηρισμένα με έντονη γραφή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προστίθενται γράμματα και συλλαβές ή λέξεις κολοβώνονται κατά ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος τους).;
  Άρθρο4
 • Περισσότερα
  Άρθρο 6
  Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από...
  Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από τον 15ο αιώνα αναπαράγεται παρακάτω για αυτούς που ενδιαφέρονται. Οι ενότητες 1.10.32 και 1.10.33 από το "de Finibus Bonorum et Malorum" από τον Σισερό επίσης αναπαράγονται στην ακριβή αυθεντική τους μορφή, συνοδευόμενες από Αγγλικές εκδοχές από την μετάφραση του 1914 από τον H. Rackham.
  Άρθρο 6
 • Περισσότερα
  Άρθρο5
  Αρκετοί τυπογράφοι χρησιμοποιούσαν το κείμενο ως δείγμα των τυπογραφικών...
  Αρκετοί τυπογράφοι χρησιμοποιούσαν το κείμενο ως δείγμα των τυπογραφικών τους στοιχείων. Υπάρχει η ατεκμηρίωτη άποψη ότι το ακατάληπτο αυτό κείμενο δημιουργήθηκε από ανώνυμο τυπογράφο του 15ου αιώνα (μετά από την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο) για να το χρησιμοποιήσει για τους ίδιους ακριβώς λόγους που χρησιμοποιείται και σήμερα. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς το κείμενο απέκτησε την τρέχουσα γνωστή μορφή του, πράγμα που μπορεί να συνέβη κατά τη δεκαετία του 1960· όμως, η πιο διαδεδομένη σήμερα παραλλαγή του κειμένου πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την Aldus Corporation στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο πρόγραμμα επιτραπέζιας τυπογραφίας "Aldus PageMaker" που δημιούργησε για τον υπολογιστή Apple Macintosh.
  Άρθρο5
 • Περισσότερα
  Άρθρο7
  Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από...
  Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από τον 15ο αιώνα αναπαράγεται παρακάτω για αυτούς που ενδιαφέρονται. Οι ενότητες 1.10.32 και 1.10.33 από το "de Finibus Bonorum et Malorum" από τον Σισερό επίσης αναπαράγονται στην ακριβή αυθεντική τους μορφή, συνοδευόμενες από Αγγλικές εκδοχές από την μετάφραση του 1914 από τον H. Rackham.
  Άρθρο7
 • Περισσότερα
  Άρθρο8
  Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από...
  Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόμενο που διαβάζει, όταν εξετάζει τη διαμόρφωση μίας σελίδας. Η ουσία της χρήσης του Lorem Ipsum είναι ότι έχει λίγο-πολύ μία ομαλή κατανομή γραμμάτων, αντίθετα με το να βάλει κανείς κείμενο όπως 'Εδώ θα μπει κείμενο, εδώ θα μπει κείμενο', κάνοντάς το να φαίνεται σαν κανονικό κείμενο. Πολλά λογισμικά πακέτα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και επεξεργαστές ιστότοπων πλέον χρησιμοποιούν το Lorem Ipsum σαν προκαθορισμένο δείγμα κειμένου, και η αναζήτησ για τις λέξεις 'lorem ipsum' στο διαδίκτυο θα αποκαλύψει πολλά web site που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας. Διάφορες εκδοχές έχουν προκύψει με το πέρασμα των χρόνων, άλλες φορές κατά λάθος, άλλες φορές σκόπιμα (με σκοπό το χιούμορ και άλλα συναφή).
  Άρθρο8

newspaper templates - theme rewards