Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Η επικοινωνία σας με το Γραφείο είναι δυνατόν να αναφέρεται σε οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Ειδικότερα η υποβολή της Αίτησης –Εντολής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς, του Ενημερωτικού Σημειώματος και των σχετικών εγγράφων, για λόγους τήρησης και διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, υποβάλλεται  εγγράφως, μέσω υπηρεσιών courier.

 

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

    newspaper templates - theme rewards