Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Η  διαλεύκανση του νομικού περιβάλλοντος, τόσο πριν την επιχείρηση πράξεων, όσο και πριν την χάραξη στρατηγικής και επιλογών για την αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων που έχουν ήδη ανακύψει, αποτελεί την ασφαλή προσέγγιση για την διαχείριση του προσωπικού και του επαγγελματικού κινδύνου.

Η προσωπική ζωή, όπως και η επαγγελματική δραστηριότητα, ενέχουν νομικό κίνδυνο, ο οποίος αν δεν αντιμετωπιστεί προληπτικά θα οδηγήσει, πιθανώς, σε επικίνδυνες νομικές περιπέτειες, όπου η αμέλεια της πρόληψης, όπου και αν οφείλεται, θα απειλήσει έννομα προσωπικά, επαγγελματικά και περιουσιακά, συμφέροντα.

Η άγνοια νόμου, ακόμη και των ειδικότερων νομικών κανόνων, δεν συγχωρείται, όπως επίσης δεν συγχωρείται η άγνοια της έννοιας των αόριστων νομικών εννοιών της καλής πίστης, των χρηστών ηθών, των συναλλακτικών ηθών, της κατάχρησης δικαιώματος, της δημόσιας τάξης και άλλων τις οποίες ο νόμος  ενσωματώνει.

Η πρόληψη στις νομικές υποθέσεις, έχει κόστος, το οποίο ωστόσο πάντοτε είναι ελάχιστο, σε σχέση με το κόστος που θα απαιτείτο  για την αντιμετώπιση νομικών εμπλοκών, εκ των υστέρων.

Πέραν του ιδιαίτερα σημαντικού κόστους και χρόνου της αντιδικίας, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι θα οδηγήσει αυτή, στην διάγνωση και προστασία των εννόμων συμφερόντων, λόγω των ιδιαίτερα πολύπλοκων προϋποθέσεων της δικονομίας.

Η πρόληψη και στο πεδίο των νομικών υποθέσεων είναι ασφαλώς η μόνη ορθή επιλογή.

Το δίκαιο αποτελεί οδηγό, όταν κινούμαστε προληπτικά, ενώ μεταβάλλεται σε τιμητή και διώκτη όταν εμπλέκεται εκ των υστέρων στις υποθέσεις που μας αφορούν.

Οι συμβατικές σχέσεις, για να εξελιχθούν ομαλά και να διασφαλίσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, θα πρέπει να ενσωματώνουν την καλή πίστη των συμβαλλομένων, ήδη από τον χρόνο της σύναψης των συμβάσεων.

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards

error: Content is protected !!