ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Η αντιδικία ,  αποτελεί επικράτηση του προτύπου  « νικητής και  ηττημένος» στην απονομή της δικαιοσύνης, το οποίο δεν αποτελεί την καλύτερη εκδοχή επίλυσης των διαφορών και δεν συμβάλλει στην επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης, ενώ καθίσταται  το ιδανικό περιβάλλον στο οποίο ανθούν η στρεψοδικία, η  κακή πίστη, η ψευδορκία  και η τυπολατρία.

Η  απονομή της δικαιοσύνης, παρέχεται «κατ’ οικονομία», μέσω της εφαρμογής, κυρίως, των δικονομικών κανόνων.

– απαιτεί πολύ χρόνο,  μη προβλέψιμο,

– συνεπάγεται κόστος, προσωπικό  και περιουσιακό, μη προβλέψιμο,

-δεν είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιηθεί το δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας, με την αναγνώριση και προστασία των ουσιαστικών δικαιωμάτων, λόγω των απολύτως τυπικών και περίπλοκων  προϋποθέσεων της δικονομίας.

Στις αστικές και εμπορικές διαφορές παρέχεται στην ιδιωτική βούληση η δυνατότητα να διαπλάθουν ελεύθερα τις κοινωνικές και οικονομικές τους σχέσεις και να επιλύουν τις διαφορές που προκύπτουν,  εφ’ όσον έχουν εξουσία διαθέσεως και δεν προσκρούουν σε κανόνες δημοσίας τάξεως.

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards