Συναινετικό Διαζύγιο

 

Η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, είναι, πλέον, αρκετά απλή και ιδιαίτερα σύντομη.

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει, ότι η συμφωνία των συζύγων για το διαζύγιο τους,  είναι,ίσως, η σημαντικότερη, που θα συνάψουν ποτέ, οι συνέπειες της οποίας, για τους ίδιους και τα παιδιά τους, είναι δυνατόν να είναι, είτε ευεργετικές, είτε ολέθριες.

Η επίτευξη συμφωνίας, για όλα τα ζητήματα που οδήγησαν στην λύση του γάμου, η διευθέτηση τους για το παρελθόν και η επίλυση τους για το μέλλον, όπως και η αποτύπωση αυτής της συμφωνίας σε έγγραφο συμφωνητικό,  θα καθορίσει αν οι λόγοι, που οδηγούν στην λύση του γάμου, θα εξομαλυνθούν ή εάν θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά το διαζύγιο.

Οι δικηγόροι διαμεσολαβητές του γραφείου, θα συμβάλλουν, ώστε η ταχύτητα της διεκπεραίωσης του συναινετικού διαζυγίου, να μην οδηγήσει σε προχειρότητα την διαδικασία επίτευξης συμφωνίας και σε αναποτελεσματικότητα των όρων του έγγραφου συμφωνητικού, αλλά σε ουσιαστική προσέγγιση των εκκρεμοτήτων, την επικράτηση ουδετερότητας και φιλικού κλίματος, μεταξύ των συζύγων και την σύνταξη της καλύτερης εφικτής συμφωνίας, κατά την λύση του γάμου, αλλά και την μελλοντική εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των τέως συζύγων.

Η έγγραφη συμφωνία, κατά την λύση του γάμου, αφορά την διαμόρφωση και την διάπλαση των σχέσεων των συζύγων στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Εκτός από την επωφελέστερη συμφωνία, για το παρελθόν και το παρόν, θα πρέπει να διασφαλίζεται, επίσης, ότι οι αλλαγές που θα επέλθουν με την πάροδο του χρόνου, στις σχέσεις των διαζευγμένων, δεν θα οδηγήσουν σε αντιδικία, αλλά θα επιλύονται συναινετικά.

 

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards