Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Πόσο ασφαλής είναι η προστασία των εννόμων συμφερόντων, από διαφορές που προκύπτουν στα πλαίσια των συμβάσεων που διαρκώς επιχειρούμε στον σύγχρονο κόσμο?

Η απάντηση είναι προφανής και εύλογη και μόνο από την διαπίστωση επισήμων οργάνων της Πολιτείας ότι στα Πολιτικά Δικαστήρια εκκρεμούν περί τις 800.000 αστικές υποθέσεις.

Για ποιο λόγο δημιουργείται τόσο μεγάλος όγκος διαφορών στην αστική και εμπορική δραστηριότητα?

Η απάντηση είναι επίσης προφανής και εύλογη.

Οι συμβάσεις που συνάπτουμε, συνήθως με ένα πρόχειρο υπόδειγμα, ή και χωρίς ή προφορικά δεν διασφαλίζουν την ομαλή εκτέλεση τους, δεν παρέχουν επαρκή προστασία, δεν προστατεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν ενσωματώνουν χρήσιμες ρήτρες για την εκτέλεση τους, δεν προβλέπουν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των τυχόν διαφορών.

Η ύπαρξη ωστόσο προβλέψεων στον νόμο για την διασφάλιση των δικαιωμάτων όπως και η ύπαρξη των Δικαστηρίων, που είναι δυνατόν να παρέχουν έννομη προστασία, δεν απαλλάσσουν από την υποχρέωση της προληπτικής  επιμέλειας των συμβατικών σχέσεων, σε τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα των συναλλασσόμενων.

Η  επεξεργασία των νομικών κειμένων από τους συνεργάτες του γραφείου, πραγματοποιείται με συστηματική επεξεργασία των νομικών ιδιαιτεροτήτων κάθε υπόθεσης και σκοπό έχει την εξατομίκευση της συμφωνίας των μερών ώστε να είναι η δική τους σύμβαση, στην οποία να εξακολουθήσουν να έχουν εξουσία διαθέσεως σε κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη της, αλλά και την διασφάλιση των συμφερόντων των μερών ακόμη και σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας.

 

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards

error: Content is protected !!